СПЕШНА ПОМОЩ 0899 999 500
Online Резултати
Back to top hospitalzdrave.bg

ДКЦ-I Пазарджик

ДКЦ-I Пазарджик ДКЦ-I Пазарджик ДКЦ-I Пазарджик
ДКЦ-I Пазарджик

В ДКЦ-I Пазарджик се осъществява извънболничното лечение. Центърът разполага с кабинети, в които работят 26 общопрактикуващи лекари и над 50 лекари в различни специалности в доболничната помощ. Консултативно-диагностичният блок има приемни и консултативни кабинети, специализирани медико-диагностични лаборатории:
• Образна диагностика
• Микробиологична лаборатория
• Клинична лаборатория
• Патохистологична лаборатория
• Паразитологична лаборатория

ДКЦ-I Пазарджик разполага с лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата.

ДКЦ-I Пазарджик има сключен договор с НЗОК.

ДКЦ-I Пазарджик разполага с добра материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:
• висококачествена образна диагностика (ехография, ехокардиография, компютърна томография и др.);
• лабораторни, микробиологични, патологични, паразитологични и морфологични изследвания;
• ендоскопски диагностични и лечебни процедури;
• рехабилитационни програми и физикална терапия;
• електронна администрация на здравния процес, която пести време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за състоянието на пациента;

ДКЦ-I Пазарджик осигурява висококвалифицирана и специализирана извънболнична помощ по следните специалности:

• АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
• ДЕТСКИ БОЛЕСТИ (ПЕДИАТРИЯ)
• ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
• ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
• ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА
• КАРДИОЛОГИЯ
• НЕФРОЛОГИЯ
• РЕВМАТОЛОГИЯ
• НЕВРОЛОГИЯ
• КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
• ОФТАЛМОЛОГИЯ (Очни болести)
• УШНО–НОСНО–ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ /УНГ/
• ХИРУРГИЯ
• УРОЛОГИЯ
• ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
• ПСИХИАТРИЯ
• СЪДОВА ХИРУРГИЯ
• ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
• ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
• КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
• МИКРОБИОЛОГИЯ
• ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ДКЦ-I Пазарджик разполога с Неотложна медицинска помощ.